Gråribbat skogsfly
Naenia typica (Linnaeus, 1758)

Gråribbat skogsfly Naenia typica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Naenia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Naenia typica (Linnaeus, 1758). Gråribbat skogsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 36-46 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer