Gråhalsat gräsfly
Mythimna straminea (Treitschke, 1825)

Gråhalsat gräsfly Mythimna straminea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mythimna straminea (Treitschke, 1825). Gråhalsat gräsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på vass och rörflen, förpuppning mellan sammanspunna blad på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer