Mossesäckmal
Coleophora cornutella Herrich-Schäffer, 1861

Mossesäckmal Coleophora cornutella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora cornutella Herrich-Schäffer, 1861. Mossesäckmal förekommer sällsynt i Up, Vs och Hs. Vingbredd 9-10 mm. Larven lever i en lappsäck på pors och ev. björk.

Mediafiler på webben
Läs mer