Åkervindesvärmare
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

Åkervindesvärmare Agrius convolvuli T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Agrius.)
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758). Åkervindesvärmare är en migrerande art som varje år kommer in i vårt land och som hittills har tagits från Sk till Nb, den kan ej övervintra. Vingbredd 98-120 mm. Larven lever på bl. a. åkervinda, och skräppa, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer