Stort vaxmott
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)

Stort vaxmott Galleria mellonella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Galleria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10698)Galleria mellonella (Linnaeus, 1758). Stort vaxmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 25-39 mm. Larven lever från maj till juli av bikakor, förpuppning i biboet.

Mediafiler på webben
Läs mer