Havssävvecklare
Bactra robustana (Christoph, 1872)

Havssävvecklare Bactra robustana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bactra robustana (Christoph, 1872). Havssävvecklare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 16-23 mm. Larven lever i september till maj i stjälken på havssäv, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer