Absintkapuschongfly
Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)

Absintkapuschongfly Cucullia absinthii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761). Absintkapuschongfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 41-45 mm. Larven lever på malört, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer