Ovalfläckat jordfly
Agrotis puta (Hübner, 1803)

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

  • Art: Agrotis puta ovalfläckat jordfly
Agrotis puta (Hübner, 1803). (Bild saknas). Ovalfläckat jordfly har hittills tagits i Skåne, Sandhammaren. Vingbredd 32-45 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer