Oxtungeskäckmal
Tinagma anchusellum (Benander, 1936)

Oxtungeskäckmal Tinagma anchusella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tinagma anchusellum (Benander, 1936). Oxtungeskäckmal.

Beskrivning

Vingbredd 5,5-10 mm. Huvud gråbrunt. Antenner mörkt gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brungrå, i vingens bakkant finns en ljus och en mörk fläck, bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på torra marker där det växer oxtunga.

Associationer

Näringsväxt: Anchusa.

Beteende

Fjärilen flyger säväl på dagen som natten.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever förmodligen i stjälken av oxtunga.

Utbredning

Förekommer främst i kusttrakter i södra Sverige från Skåne till Östergötland. I övriga Norden finns den i östra Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer