Timjanskäckmal
Klimeschia transversella (Zeller, 1839)

Timjanskäckmal Klimeschia transversella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Klimeschia.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 6483)Klimeschia transversella (Zeller, 1839). Timjanskäckmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvud mörkbrunt. Antenner mörkt gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkbrunt bronsglänsande, i vingens bakkant finns en ljus fläck som ibland är utsträckt till ett tvärband vilket är regelmässigt hos honan, bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Påträffas oftast på timjanblommor.

Associationer

Näringsväxt: Thymus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever lever på timjan.

Utbredning

Förekommer främst i kusttrakter i södra Sverige från Skåne till Östergötland. I övriga Norden finns den i östra Danmark men saknas i Norge och Finland. förekommer tämligen sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever på timjan.

Mediafiler på webben
Läs mer