Renfanefjädermott
Gillmeria tetradactyla (Linnaeus, 1758)

Renfanefjädermott Gillmeria tetradactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gillmeria tetradactyla (Linnaeus, 1758). Renfanefjädermott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 24-28 mm. Larven lever från september till maj först i skotten senare i stjälken av renfana, förpuppning på undersidan av ett blad eller på stjälken. Synonym Alucita ochrodactyla Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer