Svarthårig hundäxingminerarmal
Elachista atricomella Stainton, 1849

Svarthårig hundäxingminerarmal Elachista atricomella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista atricomella Stainton, 1849. Svarthårig hundäxingminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 11-13 mm. Larven minerar i hundäxing.

Mediafiler på webben
Läs mer