Gullinjerad gullrissäckmal
Coleophora trochilella Duponchel, 1842

Gullinjerad gullrissäckmal Coleophora trochilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora trochilella (Duponchel, 1842). Gullinjerad gullrissäckmal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en rörsäck på bl. a. gullris, malört och rölleka. Synonym Coleophora troglodytella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer