Lädermätare
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)

Lädermätare Rhodostrophia vibicaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Rhodostrophia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759). Lädermätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på ginst, harris och ljung, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer