Apelstävmal
Gelechia rhombella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Apelstävmal Gelechia rhombella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gelechia rhombella (Denis & Schiffermüller, 1775). Apelstävmal förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever under omvikt bladkant av äpple, päron och slån, förpuppning under bark.

Mediafiler på webben
Läs mer