Rödstreckat backfly
Agrochola lota (Clerck, 1759)

Rödstreckat backfly Agrochola lota T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrochola lota (Clerck, 1759). Rödstreckat backfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 31-40 mm. Larven lever främst på sälg och al, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer