Stövsländor
Psocoptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BYBeskrivning

Små vingade eller vinglösa insekter som brukar kallas boklöss, barklöss eller dammlöss. Stövsländorna liknar inte alls sländor utan ser mera ut som bladloppor, som tillhör ordningen växtsugare, men skiljer sig genom vingarnas ribbnät och de enklare, icke sugande mundelarna.

De är små ca 1-4 mm långa och det kan därför vara svårt att se att de till skillnad från bladloppornas stickande mundelar har en mun som kan tugga. Det mest utmärkande draget är att de har en stor och kraftigt välvd munsköld.
Ibland är inte bara de ofullständigt utvecklade larverna vinglösa utan också de vuxna insekterna och kan då vara ännu svårare att känna igen. Både larver och vuxna djur har dock den karakteristiska munskölden och långa antenner.

Biologi

Habitat

De flesta stövsländor finns utomhus och är vanligare än man tror på trädstammar, grenar och buskar. De kan även påträffas i mängd i fågelbon. Men också inomhus finns de och är då kortvingade eller vinglösa. Bland damm, gamla böcker, bakom tapeter och i stärkelsehaltigt livsmedelsspill hittar man ofta dessa mycket små s k damm- och boklöss.

Födoval

De lever av pollen eller alger, lavar och svamp på trädens bark.

EtymologiUnderliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer