Ängsgräsfransmal
Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861

Ängsgräsfransmal Cosmopterix orichalcea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861, hane. Ängsgräsfransmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i blad av rörflen, vass, hässlebrodd och myskgräs, förpuppning i ett sammanrullat blad på marken. Synonym Cosmopterix druryella Zeller, 1850

Mediafiler på webben
Läs mer