Grå björkdvärgmal
Stigmella lapponica (Wocke, 1862)

Grå björkdvärgmal Stigmella lapponica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella lapponica (Wocke, 1862). Grå björkdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår blekgula, krage samt ögonlock vita eller gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna gråbruna med ett matt, gråaktigt tvärband. Bakvingar brungrå. På yttre utseende svår att skilja från confusella eller sorbi

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är ljust gröngul och gör en ganska lång gångmina där exkrementerna i början fyller ut gången helt senare i en tunn mittlinje. Kokongen är brungul.

Utbredning

Förekommer i hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Mina av Grå björkdvärgmal Stigmella lapponica i björkblad.

Mediafiler på webben
Läs mer