Fibbleblomfjädermott
Hellinsia didactylites (Ström, 1783)

Fibbleblomfjädermott Hellinsia didactylites T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hellinsia didactylites (Ström, 1783). Fibbleblomfjädermott förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 19-23 mm. Larven lever från september till maj på blommor av flock- och skogsfibbla, förpuppning på marken. Synonym Alucita scarodactyla Hübner, 1813

Mediafiler på webben
Läs mer