Brunaktigt tofsfly
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

Brunaktigt tofsfly Zanclognatha lunalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763), hane, larv. Brunaktigt tofsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på torra blad av diverse lövträd och örter, förpuppning mellan blad på marken. Synonym Pyralis tarsiplumalis Hübner, 1796

Mediafiler på webben
Läs mer