Grå gaffelsvans
Furcula furcula (Clerck, 1759)

Grå gaffelsvans Furcula furcula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Furcula furcula (Clerck, 1759), hona, larv. Grå gaffelsvans förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 27-38 mm. Larven lever på bl. a. asp, poppel och sälg, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer