Svart granborrvecklare
Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851)

Svart granborrvecklare Cydia illutana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851). Svart granborrvecklare förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i juli augusti i gröna kottar av gran, förpuppning i murket trä.

Mediafiler på webben
Läs mer