Gråbröstad brokmal
Mompha lacteella (Stephens, 1834)

Gråbröstad brokmal Mompha lacteella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mompha lacteella (Stephens, 1834), hane. Gråbröstad brokmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 10-11 mm. Larven lever minerande i blad av dunört.

Mediafiler på webben
Läs mer