Kärrsenapsmal
Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstam, 1849)

Kärrsenapsmal Eidophasia messingiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Eidophasia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10196)Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstam, 1849). Kärrsenapsmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-16 mm. Huvudhår rostbruna. Antennerna cirka halva framvingelängden, hos honan något kortare med den inre delen förtjockad av svarta fjäll, samt ljusare spets. Framvingarna svartbruna med ett vitt tvärband som framåt är avsmalnande samt en liten benvit fläck på framkanten. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxt: Cardamine.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever på bräsma.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Västmanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge samt södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer