Sötväpplingsäckmal
Coleophora trifolii (Curtis, 1832)

Sötväpplingsäckmal Coleophora trifolii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora trifolii (Curtis, 1832). Sötväpplingsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i en rörsäck på sötväppling. Synonym Coleophora frischella sensu auct. nec Linnaeus, 1758.

Mediafiler på webben
Läs mer