Vårlångvecklare
Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Vårlångvecklare Tortricodes alternella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Tortricodes.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775). Vårlångvecklare förekommer allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 19-23 mm. Larven lever i maj juni i mellan hopspunna blad av ek, hassel, lind, björk, hagtorn och slån, förpuppning på marken. Synonym Phalaena tortricella Hübner, 1796

Mediafiler på webben
Läs mer