Kvickgräsfjäril
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Kvickgräsfjäril Pararge aegeria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pararge.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758). Kvickgräsfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 33-56 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer