Myrgräsminerarmal
Elachista kilmunella Stainton, 1849

Myrgräsminerarmal Elachista kilmunella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista kilmunella Stainton, 1849. Myrgräsminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-11 mm. Larven minerar i ull och starr.

Mediafiler på webben
Läs mer