Vitgördlad lavmätare
Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Vitgördlad lavmätare Cleora cinctaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cleora.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775). Vitgördlad lavmätare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på brakved, björk, ek och pors, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer