Ståndsblomvecklare
Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)

Ståndsblomvecklare Cochylis atricapitana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylis atricapitana (Stephens, 1852). Ståndsblomvecklare förekommer sällsynt i Sk, Bl och på Öl, Go. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever från september till april i stjälken av stånds, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer