Bandad apeldvärgmal
Stigmella malella (Stainton, 1854)

Bandad apeldvärgmal Stigmella malella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella malella (Stainton, 1854). Bandad apeldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-5,5 mm. Huvudhår ljust orange till rödgula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, knappt halva framvingelängden. Framvingar mörkbruna med ett silverglänsande tvärband. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmarker där det växer vildäpplen.

Associationer

Näringsväxt: Malus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är gul och gör en gångmina som ibland kan flyta samman till en fläck där exkrementerna är placerade i gångens mitt. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland huvudsakligen längs kusten. I övriga norden finns den i Danmark, men saknas i Norge och Finland men är påträffad på Åland. Mina av Bandad apeldvärgmal Stigmella malella i apelblad.

Mediafiler på webben
Läs mer