Hedsotmal
Lypusa maurella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Hedsotmal Lypusa maurella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Lypusa.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 10121)Lypusa maurella (Denis & Schiffermüller, 1775). Hedsotmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-16 mm. Huvud svartbrunt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna. Bakvingar svartbruna.

Biologi

Habitat

Finns i torra barrskogar.

Associationer

Näringsväxt: Lavar.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen och kvällen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Den säckbärande larven livnär sig på lavar.

Utbredning

Påträffad i hela landet förutom Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer