Kungsljuskapuschongfly
Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758)

Kungsljuskapuschongfly Shargacucullia verbasci T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758). Kungsljuskapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 47-56 mm. Larven lever på kungsljus, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer