Nordiskt kärrängsfly
Athetis pallustris (Hübner, 1808)

Nordiskt kärrängsfly Athetis pallustris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Athetis pallustris (Hübner, 1808). Nordiskt kärrängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 23-35 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer