Rödhalsad lavspinnare
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)

Rödhalsad lavspinnare Atolmis rubricollis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Atolmis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758). Rödhalsad lavspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 28-36 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer