Fjällbjörkmätare
Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)

Allmän höstmätare Epirrita autumnata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794). Allmän höstmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 33-36 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer