Humlevecklare
Cydia discretana (Wocke, 1861)

Humlevecklare Cydia discretana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Cydia discretana (Wocke, 1861). Humlevecklare förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever från september till maj i stjälken på humle, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer