Apelveckmal
Callisto denticulella (Thunberg, 1794)

Apelveckmal Callisto denticulella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Callisto denticulella (Thunberg, 1794). Apelveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvud ockragult. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med fem vita, snedställda framkantsfläckar. På bakkanten finns 2 mindre, vita fläckar. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmark och lövskog där det växer vildapel.

Associationer

Näringsväxt: Malus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är gul med brunt huvud. Den gör en översidig mina på äpple, mot slutet i en omvikt bladkant. Förpuppning i en gulbrun kokong på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Dalarna samt Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer