Tåghakmal
Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)

Tåghakmal Glyphipterix thrasonella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763). Tåghakmal förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 10-15 mm. Larven lever inuti stammen på tåg, förpuppning i stammen.

Beskrivning

Vingbredd 9-15 mm. Huvud och mellankropp bronsbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna. I framkanten med silverglänsande strimmor varav den innersta oftast bildar ett vinklat tvärband. I bakkanten silverglänsande fläckar. I vingspetsen en svart punkt. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Associationer

Juncus.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Lycksele lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.


Mediafiler på webben
Läs mer