Blågrått träfly
Lithophane lamda (Fabricius, 1787)

Blågrått träfly Lithophane lamda T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lithophane lamda (Fabricius, 1787). Blågrått träfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 36-46 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer