Sädesbroddfly
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sädesbroddfly Agrotis segetum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775). Sädesbroddfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 30-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer