Blåbärbredvecklare
Paramesia gnomana (Clerck, 1759)

Blåbärbredvecklare Paramesia gnomana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Paramesia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 8970)Paramesia gnomana (Clerck, 1759). Blåbärbredvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 13-19 mm. Larven i maj juni i sammanspunna blad av diverse lägre växter, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer