Parpunktmal
Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)

Parpunktmal Pseudotelphusa paripunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794). Parpunktmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-16 mm. Larven lever på blad av ek, bok, björk och pors.

Mediafiler på webben
Läs mer