Väddnätfjäril
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Väddnätfjäril Euphydryas aurinia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775), hane, undersida. Väddnätfjäril förekommer sällsynt från Sk till Me, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 30-46 mm. Larven lever främst på vädd men även andra örter, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer