Slånspinnare
Cilix glaucata (Scopoli, 1763)

Slånspinnare Cilix glaucata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cilix.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cilix glaucata (Scopoli, 1763). Slånspinnare förekommer lokalt allmänt från Sk till Sö. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever på slån, hagtorn och plommon, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer