Röd väddblomvecklare
Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)

Röd väddblomvecklare Cochylis flaviciliana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854). Röd väddblomvecklare förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna på vädd, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer