Hampflockelsäckmal
Coleophora follicularis (Vallot, 1802)

Hampflockelsäckmal Coleophora follicularis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora follicularis (Vallot, 1802). Hampflockelsäckmal förekommer sällsynt i Sk, Vg och på Öl, Go. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i en rörsäck på hampflockel och krissla. Synonymer Coleophora inulaefoliae Benander, 1936, Coleophora inulifolia Benander, 1939

Mediafiler på webben
Läs mer