Svavelgul långbensmätare
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)

Svavelgul långbensmätare Rhodometra sacraria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Rhodometra.)
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767), hane, hona. Svavelgul långbensmätare är en migrerande art som rapporterades för Sverige första gången 1984 i Sm, den är numera tagen från Sk till Vr. Vingbredd 22-26 mm. Larven lever på trampört, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer