Dvärgpärlemorfjäril
Boloria improba (Butler, 1877)

Dvärgpärlemorfjäril Boloria improba T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Boloria improba (Butler, 1877), hane, undersida. Dvärgpärlemorfjäril förekommer sällsynt på fjällhedar i Pi, To. Vingbredd 27-36 mm. Larven lever på ormrot, förpuppning i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer